Kalmia latifoliaの分類階級

Kalmia latifolia

  • 学名

    Kalmia latifolia
  • 記載者

  • 記載年